Proces spracovania

•  produkty sú dočisťované od nataveného materiálu vzniknutého v procese delenia,
•  nakupovaný materiál, vstupujúci do výrobného procesu je preverovaný podľa kontrolných postupov,
•  kontrola každého produktu je realizovaná i pred zahájením ďalšej operácie,
•  každý produkt je pred expedíciou k zákazníkovi kontrolovaný podľa príslušných noriem a definovaných požiadaviek.